Ekonomi

Företagshälsovård och rehabilitering är alltid avdragsgilla för arbetsgivaren.

Våra flexibla tider ger minimal inverkan på arbetet.