Hälsokontroller

Hälsokontroller av personalen är uppskattad förebyggande verksamhet som förutom den medicinska delen ger en personlig kontakt med företagsläkaren och därmed underlättar för återkommande kontakter och diskussioner kring den egna arbetsmiljön.