Vaccinationer

Vi sköter ditt företags vaccinationer i samband med utlandsresor.
Även vanliga vaccinationer som difteri, stelkramp och fästingvaccin ordnas med kort varsel.